Są aktywni, zadowoleni z życia, lubią podróżować i angażować się w życie społeczne. W miejscu zamieszkania potrzebują przede wszystkim: parków, sklepów spożywczych, bibliotek i przychodni – taki obraz polskich seniorów wyłania się z badań naukowców Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

W ramach realizowanego od dwóch lat projektu opracowano kompleksowy profil polskich seniorów oraz ranking miejsc, z których starsze osoby najchętniej korzystają – poinformowali przedstawiciele uczelni w przesłanym PAP komunikacie.

Celem badania przeprowadzonego pod kierunkiem dr hab. inż. Agnieszki Dawidowicz była odpowiedź na pytanie, jak w dzisiejszych czasach powinny wyglądać osiedla mieszkaniowe przyjazne seniorom i jaki jest ogólny profil polskiego seniora. Materiałem badawczym były odpowiedzi zebrane (za pośrednictwem ankiet) od najstarszych mieszkańców pięciu polskich miast: Olsztyna, Gdańska, Warszawy, Krakowa i Poznania. Uczestnicy należeli do kilku różnych grup wiekowych: 60-75, 76-84, 85+.