Liczebność jeleni w Słowińskim Parku Narodowym jest kilkukrotnie wyższa niż w sąsiednich nadleśnictwach, gdzie zwierzęta nie podlegają ochronie. Jednak duże zagęszczenie jeleni w parku spowodowało, że z tego obszaru niemal całkowicie zniknęły sarny – wykazali naukowcy pod kierunkiem prof. Jakuba Borowskiego.

Zespół naukowców z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego kierowany przez prof. Jakuba Borowskiego z Katedry Leśnictwa i Ekologii Lasu we współpracy ze Słowińskim Parkiem Narodowym opublikował w czasopiśmie Ecology and Evolution artykuł podsumowujący czteroletnie badania na ten temat (https://doi.org/10.1002/ece3.7538).

„Dotyczy on tego, że nie zawsze więcej zwierząt na obszarach chronionych znaczy lepiej dla ochrony przyrody i bioróżnorodności” – wskazał naukowiec.