Pionierskie, międzyuczelniane badanie dotyczące zaburzeń u osób najbardziej narażonych na pogorszenie stanu zdrowia wskutek pandemii COVID-19 przeprowadzili Polacy. Wskazali grupy, które najczęściej cierpią z powodu m.in. zwiększonego poziomu lęku, depresji, bólów głowy i bólów ustno-twarzowych.

Badanie przeprowadzono w pierwszych miesiącach pandemii – marcu i kwietniu 2020 r. Sami badani wskazywali, jakie dolegliwości im towarzyszą, a te wskazywane najczęściej okazały się właśnie takimi, na jakie cierpią osoby żyjące w dużym stresie i poczuciu zagrożenia.

Zaproszenia do udziału w badaniu skierowano do reprezentatywnej grupy Europejczyków i mieszkańców Ameryki Północnej, za pośrednictwem popularnego amerykańskiego agregatora treści – platformy Reddit oraz jej lokalnych i europejskich odpowiedników. Pojawił się w działach dotyczących SARS-CoV-2. Udział w internetowym badaniu wzięły 1642 osoby, które nie chorowały na COVID-19. Zbieranie odpowiedzi trwało trzy dni.