Co najlepiej wpływa na sprawność umysłu osób starszych: bieżnia, krzyżówki czy inna forma aktywności? Naukowcy z SWPS i Instytutu Nenckiego PAN chcą porównać korzyści płynące z zastosowania trzech różnych form treningu mózgu: poznawczego, aktywności fizycznej i społecznej. Do udziału w badaniu zapraszają osoby w wieku od 65 do 78 lat.

Usprawnienie starzejącego się mózgu i przedłużenie okresu jego prawidłowego funkcjonowania jest możliwe dzięki zastosowaniu odpowiedniego treningu – twierdzą naukowcy z Uniwersytetu SWPS i Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN. Zespół naukowców pod przewodnictwem prof. Elżbiety Szeląg planuje sprawdzić, które formy aktywności dają najlepsze efekty u starzejących się osób.

Naukowcy do udziału w swoim badaniu zapraszają osoby wieku od 65 do 78 lat o dobrym stanie zdrowia. W ramach badania ocenią poziom funkcjonowania umysłu seniorów w zakresie funkcji poznawczych, po czym sprawdzą, jak – po odpowiednim treningu – różne ćwiczenia wpływają na sprawność intelektualną osób starszych.