Kolejny raz kłócisz się z partnerem o niewyniesione śmieci? Z pomocą może przyjść Micasa – darmowa aplikacja, która uporządkuje podział obowiązków w domu. Dzięki niej partnerzy mogą rywalizować ze sobą w realizacji codziennych obowiązków, a w rezultacie mieć więcej czasu na wspólne aktywności.

Micasa to prosta gra, do której można zaprosić swojego męża, żonę, kochanka, partnera… Typuje się w niej zadania domowe do zrobienia w danym tygodniu, a następnie przypisuje wartość punktową dla każdego z nich. Partnerzy dążą do tego, żeby wypełnić wszystkie swoje obowiązki i zebrać jak najwięcej punktów.

Gra jest wynikiem współpracy Instytutu Spraw Publicznych i agencji reklamowej Performante, które zwarły szyki w tej sprawie.