Fałszerstwo polegające na ukryciu się pod maską imitującą twarz innej osoby można automatycznie wykryć dzięki metodzie opracowanej przez dr. inż. Marcina Kowalskiego. Metoda bazuje na sztucznych sieciach neuronowych i wykorzystuje bezpieczne dla człowieka pasywne obrazowanie terahercowe.

Biometria umożliwia rozpoznawanie osób za pomocą pewnych cech fizycznych lub związanych z zachowaniem. Systemy biometryczne coraz częściej pojawiają się w osobistych urządzeniach elektronicznych, np. w smartfonach. Wraz ze wzrostem popularności takich systemów pojawiają się nowe, skuteczniejsze sposoby ich oszukiwania.

Wizerunek twarzy można sfałszować używając masek – zakładanych na twarz lub pokrywających całą głowę. Odpowiednio przygotowana maska sprawia, że atakujący upodabnia się do innej osoby. W ten sposób stara się uzyskać dostęp m.in. do zawartości telefonu, a nawet do całego systemu teleinformatycznego lub przekroczyć granicę jako ktoś inny.