Cechy matki mają wpływ na jej umiejętność wspierania twórczego rozwoju dziecka, wynika z badania psychologów z Uniwersytetu SWPS. Już od najmłodszych lat rodzice, opiekunowie mają szczególny wpływ na nasz rozwój i postrzeganie świata, pokazują nam system wartości, który z wiekiem w pewien sposób przejmujemy. Bardzo ważny jest również rozwój kreatywny dziecka, który zależy między innymi od cech osobowości matki. One decydują, w jak dużym stopniu matka wspiera kreatywność podopiecznego.

Badanie psychologa, dr Joanny Kwaśniewskiej, wykazało cztery obszary, które są najważniejsze przy rozwijaniu kreatywności dziecka przez rodziców. Będzie to zachęcanie do poznawania tego, co nowe i różnorodne, np.: czytanie książek, oglądanie filmów z różnych dziedzin, poznawanie różnorodnych miejsc, osób i kultur; nakłanianie do niezależności i akceptowanie nonkonformizmu w sposobie myślenia, np.: bawienie się zabawkami, które nie są krzykiem mody, realizowanie szkolnych projektów w sposób niestandardowy; wspomaganie umiejętności fantazjowania, np.: zabawy z małym dzieckiem, wspólne rozważanie, co by było gdyby, intelektualne bawienie się hipotetycznymi sytuacjami oraz wspieranie wytrwałości w realizowaniu pomysłów, np.: pomoc w realizowaniu pomysłów i projektów dziecka.

Można pielęgnować kreatywność u dziecka, dbając o swój własny rozwój. Warto kształcić się, poszerzać wiedzę i zainteresowania, być ciekawym, rozbudowywać pasje i tym wszystkim dzielić się z dzieckiem. Mieć usposobienie, które nie zamyka nas na różnorodność świata i rzeczy nieznane.