Cechy matki mają wpływ na jej umiejętność wspierania twórczego rozwoju dziecka, wynika z badania psychologów z Uniwersytetu SWPS. Już od najmłodszych lat rodzice, opiekunowie mają szczególny wpływ na nasz rozwój i postrzeganie świata, pokazują nam system wartości, który z wiekiem w pewien sposób przejmujemy. Bardzo ważny jest również rozwój kreatywny dziecka, który zależy między innymi od cech osobowości matki. One decydują, w jak dużym stopniu matka wspiera kreatywność podopiecznego.

Badanie psychologa, dr Joanny Kwaśniewskiej, wykazało cztery obszary, które są najważniejsze przy rozwijaniu kreatywności dziecka przez rodziców. Będzie to zachęcanie do poznawania tego, co nowe i różnorodne, np.: czytanie książek, oglądanie filmów z różnych dziedzin, poznawanie różnorodnych miejsc, osób i kultur; nakłanianie do niezależności i akceptowanie nonkonformizmu w sposobie myślenia, np.: bawienie się zabawkami, które nie są krzykiem mody, realizowanie szkolnych projektów w sposób niestandardowy; wspomaganie umiejętności fantazjowania, np.: zabawy z małym dzieckiem, wspólne rozważanie, co by było gdyby, intelektualne bawienie się hipotetycznymi sytuacjami oraz wspieranie wytrwałości w realizowaniu pomysłów, np.: pomoc w realizowaniu pomysłów i projektów dziecka.

Można pielęgnować kreatywność u dziecka, dbając o swój własny rozwój. Warto kształcić się, poszerzać wiedzę i zainteresowania, być ciekawym, rozbudowywać pasje i tym wszystkim dzielić się z dzieckiem. Mieć usposobienie, które nie zamyka nas na różnorodność świata i rzeczy nieznane.

Wiemy, jakie cechy ma matka, której wspieranie kreatywności dziecka przychodzi z łatwością, a jakie matka, której trudno wspierać dziecko w kierunku kreatywności – mówi dr Kwaśniewska. Powstaje przy tym również pytanie, czy kreatywności można się nauczyć? Czy w pewnym momencie nie jest na nią za późno? Kiedy jest na to najlepszy czas?

Naukowcy stworzyli autorski unikalny kwestionariusz, który mierzy umiejętność rodzica do wspierania kreatywności dziecka. Badanie może wspierać wychowanie dzieci, nawiązywanie z nimi trwałej, dobrej relacji i rozwijać pokolenie kreatywne (a co za tym idzie, wychować twórcze społeczeństwo).

Dr Joanna Kwaśniewska od lat zajmuje się kreatywnością i treningami twórczości dla dorosłych w biznesie i szkolnictwie wyższym. Tematyką rozwoju kreatywności dziecka zainteresowałam się, gdy zostałam mamą. Udało mi się wówczas skorzystać z moich doświadczeń rodzicielskich i zaprojektować badanie, które ma dla mnie również osobiste znaczenie, daje pewne wskazówki, potwierdza przypuszczenia – mówi dr Kwaśniewska.

Badanie przeprowadziła dr Joanna Kwaśniewska przy wsparciu absolwentek Uniwersytetu SWPS (Witkowska, Kostrzewska, Pietraczyk), a także badaczy z innych uczelni (Jacka Gralewskiego, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej i Izabeli Lebudy, Uniwersytet Wrocławski).

Publikacja ukazała się na stronie: https://doi.org/10.1016/J.TSC.2017.11.002

***

Uniwersytet SWPS to nowoczesna uczelnia oparta na trwałych wartościach. Silną pozycję zawdzięcza połączeniu wysokiej jakości dydaktyki z badaniami naukowymi spełniającymi światowe standardy. Oferuje praktyczne programy studiów z psychologii, prawa, zarządzania, dziennikarstwa, filologii, kulturoznawstwa czy wzornictwa, dostosowane do wymagań zmieniającego się rynku pracy. Uniwersytet SWPS kształci ponad 17,5 tys. studentów w pięciu miastach: Warszawie, Wrocławiu, Sopocie, Poznaniu i Katowicach. Uczelnia posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w pięciu dyscyplinach: psychologia, literaturoznawstwo, nauki o kulturze i religii, nauki socjologiczne, nauki prawne oraz doktora habilitowanego: nauk społecznych i humanistycznych z psychologii, kulturoznawstwa i prawa.

Tradycją uczelni są cykle otwartych wydarzeń naukowych, popularnonaukowych i kulturalnych. Częstymi gośćmi Uniwersytetu SWPS są światowej sławy naukowcy, znani artyści i przedstawiciele świata mediów. Jako jeden z najlepszych ośrodków psychologicznych w kraju, uniwersytet popularyzuje wiedzę psychologiczną realizując projekty: Strefa Psyche, Strefa Prawa, Strefa Kultur, Strefa Zarządzania i Strefa Designu.

Uniwersytet SWPS od lat dzieli się wiedzą i popularyzuje naukę nie tylko w murach kampusów, lecz także za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz własnych kanałów multimedialnych. We współpracy z partnerami zewnętrznymi organizuje liczne wydarzenia poświęcone wyzwaniom współczesności. Dociera do młodzieży, rodziców i opiekunów, osób zainteresowanych samorozwojem, aktualną wiedzą o człowieku i społeczeństwie, nowymi trendami w nauce, kulturze, biznesie, prawie i designie.