Zakończył się cykl szkoleń online dla pracowników placówek oświaty, realizowany w ramach kampanii Forum Przeciw Depresji. Tegoroczna edycja Kampanii przebiega pod hasłem NASTOLETNIA DEPRESJA. ŻYCIE W TRYBIE ONLINE/OFFLINE i skupia się na wpływie pandemii Covid-19 na stan psychiczny dzieci i młodzieży. Organizatorzy zwracają również uwagę na trudne położenie nauczycieli, którzy muszą mierzyć się z problemami swoich wychowanków na odległość.

O tym, jak poważny jest problem depresji wśród nastolatków i jak duża wśród nauczycieli jest potrzeba edukacji związanej z tą chorobą, świadczą liczby. W ciągu dwóch miesięcy, podczas pięciu szkoleń, z pomocy wykwalifikowanych trenerów skorzystało ponad 4000 pracowników oświaty. Najwięcej uczestników pochodziło z dużych miast, ale tryb online umożliwił udział w szkoleniach również mieszkańcom mniejszych miejscowości. Najliczniejszą grupę zawodową stanowili nauczyciele (prawie 2000), potem kolejno pedagodzy i psychologowie. Przeszkolonych zostało również blisko 100 dyrektorów placówek oświaty. Najliczniej reprezentowane były szkoły podstawowe, z których udział w szkoleniach wzięło niemal 2400 osób. Ze szkół ponadpodstawowych przeszkolono prawie 1200 pracowników.

Pandemia SARS-CoV-2 wywróciła świat dzieci i nastolatków do góry nogami. Wystawiła na nierówną walkę z samotnością, lękami, presją i rutyną. Pozbawiła kontaktu z rówieśnikami, którzy mają determinujący wpływ na kształtowanie ich osobowości. „Poczucie osamotnienia, alienacji, braku codziennego wsparcia ze strony przyjaciół i możliwości dzielenia z nimi życia przyczynia się do znacznego pogorszenia dobrostanu psychicznego dzieci i młodzieży – tłumaczy dr n. med. Tomasz Srebnicki, adiunkt w Klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. – Jeżeli dołączymy do tego utratę dotychczasowych zasobów rodziny, takich jak poczucie bezpieczeństwa, własnej wartości, bezwarunkowej miłości, wówczas przy odpowiedniej podatności biologicznej możemy mieć do czynienia z sytuacją zagrażającą zdrowiu, a niekiedy i życiu dziecka”.