„W wymazach pobranych w ostatnich dniach lutego od mieszkańców Poznania i okolic w Innowacyjnym Centrum Medycznym IGC PAN wszystkie pozytywne próbki zawierały wyłącznie wariant Omikron. Szczegółowa analiza sekwencyjna zidentyfikowanych wirusów wykazała, że w badanym materiale obecne są cztery podwarianty Omikrona: podwariant BA.1, który wystąpił w 31%, podwariant BA.1.1 w 21%, podwariant BA.2 w 47%, zaś podwariant BA.3 w 1%” – informuje prof. dr hab. n. med. Andrzej Pławski, kierownik Innowacyjnego Centrum Medycznego Instytutu Genetyki Człowieka PAN.

Już w pierwszej dekadzie stycznia br. Instytut Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu poinformował, że w materiale badanym w Innowacyjnym Centrum Medycznym Instytutu odsetek przypadków zakażenia wariantem B.1.1.529 wirusa SARS-CoV-2, nazwanego Omikron, wynosił 97%. W tym tygodniu po raz kolejny wykonano, z użyciem metody sekwencjonowania nowej generacji, analizę 95 próbek wirusów izolowanych w IGC PAN.

Najczęstszy już w tej chwili w naszym materiale podwariant BA.2 po raz pierwszy pojawił się na Filipinach w listopadzie 2021. W Polsce pierwsze przypadki infekcji BA.2 obserwowano na początku tego roku, 30 stycznia stanowiły ok. 9% zakażeń. W badanych w IGC PAN próbkach w chwili obecnej podwariant BA.2 stanowi znaczną większość identyfikowanych wirusów SARS-CoV-2. Zauważalny jest znaczny wzrost częstości występowania tego podwariantu w krótkim czasie, co również obserwowane jest w innych krajach Europy, np. w Danii stanowi już prawie 90%.

„Stwierdzony w badaniach IGC PAN odsetek można uznać za reprezentatywny dla polskiej populacji na ostatni tydzień lutego br.. Przewidywać należy, że podwariant BA.2 wkrótce zdominuje pulę wirusa SARS-CoV-2 w naszym kraju” – podsumowuje dyrektor Instytutu Genetyki Człowieka PAN prof. dr hab. n. med. Michał Witt.

Na poziomie molekularnym w podwariancie BA.2 obserwuje się cały szereg zmian w sekwencji aminokwasów białka kolca, prawdopodobnie zwiększających powinowactwo wirusa do receptora ACE2. To głównie dzięki niemu cząstki wirusa wnikają do ludzkich komórek nabłonkowych. Jak potwierdziła ostatnio Światowa Organizacja Zdrowia przekłada się to na wyraźnie wyższą zakaźność podwariantu BA.2. Stanowi on szczególne zagrożenie dla osób niezaszczepionych lub nie w pełni zaszczepionych. U osób w pełni zaszczepionych infekcja przebiega stosunkowo łagodnie.

Powyższe wyniki uzyskano w ramach skriningu populacyjnego zakażeń wirusem SARS-CoV-2, prowadzonego od początku pandemii w Instytucie Genetyki Człowieka PAN. Jak dotąd ani MZ, ani MEiN, ani żadna z agencji finansujących badania naukowe w kraju nie dofinansowała tych badań.

Informacje o Innowacyjne Centrum Medyczne przy Instytucie Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu z Laboratorium COVID-19

Instytut Genetyki Człowieka PAN w kwietniu 2020 r. otworzył Laboratorium COVID-19. Większość zespołu zdecydowała się wówczas pracować jako wolontariusze, by walczyć z pandemią. W czerwcu 2021 r. Laboratorium stało się częścią Innowacyjnego Centrum Medycznego. Do tej pory Laboratorium przebadało blisko 80 tys. pacjentów. W grudniu 2021 r. aż 32% wszystkich testów na koronawirusa ze skierowań NFZ w Poznaniu wykonanych zostało w Innowacyjny Centrum Medyczny przy Instytucie Genetyki Człowieka PAN. Wykonuje testy RT-PCR wykrywające obecność wirusa SARS-CoV-2 oraz testy antygenowe. Posiada uprawnienia podmiotu leczniczego i wpisane jest na listę Laboratoriów COVID-19 Ministerstwa Zdrowia. Od września ubiegłego roku badanie RT-PCR można wykonać bezpłatnie ze skierowaniem od lekarza w ramach NFZ. W Laboratorium opracowano test RT-PCR na COVID-19 oraz wprowadzono do diagnostyki pierwszy w Polsce test różnicujący COVID-19 i grypę (złożony patent). Oprócz wykonywanych testów diagnostycznych w Laboratorium analizowana jest budowa i zmienność genomów wirusów SARS-CoV-2, a wyniki wprowadzane są do ogólnoświatowych baz danych. We wrześniu 2021 Innowacyjne Centrum Medyczne wprowadziło pierwszy w Polsce test do oceny komórkowej odpowiedzi immunologicznej przeciwko SARS-CoV-2 oraz badanie ilościowe przeciwciał IgG we krwi.

Działalność diagnostyczna nie należy do statutowych obowiązków IGC PAN, a jest wyłącznie wyrazem chęci włączenia się w ogólnonarodową walkę z pandemią COVID-19 w zakresie swoich kompetencji. W ramach Innowacyjnego Centrum Medycznego uruchomiona została również pracownia sekwencjonowania genomowego. Wyposażona jest w najnowsze sekwenatory firmy Illumina. Aparatura ta pozwoli na wprowadzenie sekwencyjnej analizy całogenomowej oraz celowane sekwencjonowanie wybranych genów i ich grup. Metody te znajdą zastosowanie w diagnostyce chorób genetycznych oraz w monitorowaniu zmienności wirusa SARS-CoV-2 w populacji polskiej. www.igcz.poznan.pl .