Generalnie u dzieci COVID-19 najczęściej przebiega łagodnie. Tylko w rzadkich przypadkach przebieg infekcji może być ciężki, a jeszcze rzadziej z powodu COVID-19 może dojść do śmierci młodego człowieka. Sprawdź, kto jest najbardziej zagrożony i co jeszcze warto wiedzieć na ten temat.

„Uważa się, że najrzadziej zakażeniu ulegają dzieci do 6. miesiąca życia, następnie częstość ta stopniowo wzrasta, a najwyższe wartości osiąga w wieku 10-18 lat. Odsetek dzieci wśród wszystkich chorych na COVID-19 szacuje się na 0,8-2,8 proc. rozpoznanych przypadków” – piszą eksperci w opracowaniu na temat przebiegu i skutków zdrowotnych choroby COVID-19, napisanym przez zespół ekspertów z inicjatywy Nauka przeciw pandemii.

Przyznają oni jednocześnie, że dane te mogą być niedoszacowane z powodu dużo rzadszego testowania dzieci i młodzieży w porównaniu do osób dorosłych.