Podróże w celach turystych są ponownie możliwe! Nadal obowiązuje rejestracja przed przekroczeniem granicy („Pre-Travel-Clearance”). Obowiązek kwarantanny został zniesiony w przypadku wielu krajów, w tym Polski. Zgodnie z zasadą „3-G” („Getested”, „Geimpft”, „Genesen”) wymagany jest tylko negatywny wynik testu na obecność koronawirusa (test metodą PCR nie może być starszy niż 72 godziny, natomiast test antygenowy nie starszy niż 48 godzin), dowód potwierdzający wykonanie szczepienia lub bycia ozdrowieńcem.

Podróże w celach turystych są ponownie możliwe od 19 maja! Cieszymy się, że możemy powitać Was ponownie. O dokładnych zasadach wjazdu informujemy na tej stronie.

Nowe zasady wjazdu do Austrii od 19 maja

Wjazd z krajów o wystarczająco niskiej zachorowalności jest możliwy bez obowiązku kwarantanny od 19 maja. Dotyczy to większości krajów europejskich i kilku spoza Europy. Warunkiem koniecznym jest przebywanie w ciągu ostatnich 10 dni wyłącznie w tych krajach lub w Austrii. Lista krajów, dla których został zniesiony obowiązek kwarantanny znajduje się poniżej. Przed wjazdem do kraju należy się zarejestrować (informacja poniżej). Ponadto na granicy jest wymagany negatywny wynik testu na obecność koronawirusa, dowód potwierdzający ważne szczepienie lub bycie ozdrowieńcem. Konkretnie oznacza to, że w przypadku kontroli należy przedstawić zaświadczenie lekarskie, wynik testu, zaświadczenie o szczepieniu / paszport szczepionkowy lub urzędowe / medyczne zaświadczenie o wyzdrowieniu w języku niemieckim lub angielskim. Jeśli nie posiadacie przy sobie żadnego z tych dokumentów, będziecie musieli w ciągu 24 godzin poddać się w Austrii testowi PCR lub testowi antygenowemu.

Warunki konieczne, aby przekroczyć granicę z Austrią

Zgodnie z zasadą „3-G” („Getested”, „Geimpft”, „Genesen”) do wjazdu bez kwarantanny jest potrzebne jedno z trzech zaświadczeń:

W przypadku testu:

Wynik testu PCR nie może być starszy niż 72 godziny, a test antygenowy 48 godzin. Dzieci do 10 roku życia nie muszą wykonywać testu. Badanie musi być potwierdzone przez uprawniony do tego organ. Test jednorazowy wykonany samemu jest w tym przypadku nieważny.

W przypadku szczepienia:

Uznawane są szczepionki zatwierdzone przez Europejską Agencję Leków (EMA). W przypadku przyjęcia pierwszej dawki, szczepionka jest ważna od 22. dnia po szczepieniu przez maksymalnie 3 kolejne miesiące. Po wykonaniu szczepienia drugą dawką ważność zostaje przedłużona o kolejne 6 miesięcy. Szczepionki, które wymagają tylko jednego szczepienia, są ważne od 22. dnia od zaszczepienia przez 6 miesięcy.

W przypadku ozdrowienia:

Przebycie infekcji wirusem Sars-Cov-2 uprawnia do przekroczenia granicy w ciągu sześciu miesięcy od wyzdrowienia. Podczas kontroli należy okazać dowód na obecność przeciwciał. Takie zaświadczenie ważne jest przez 3 miesiące od wykonania testu.

Obowiązek rejestracji przed wjazdem do Austrii

Przed wjazdem do kraju istnieje obowiązek elektronicznej rejestracji („Pre-Travel-Clearance”). Podczas kontroli potwierdzenie rejestracji należy przedstawić w formie elektronicznej lub druku.

Wyjątkami nieobligującymi do rejestracji są nieprzewidziane, niemożliwe do odroczenia sytuacje rodzinne, pasażerowie tranzytowi oraz inne przypadki indywidualne. Zarejestrowane dane zostaną usunięte po 28 dniach licząc od dnia wjazdu do Austrii.

Tutaj znajdziecie więcej informacji dot. obowiązku rejestracji, a tutaj bezpośredni link do formularza rejestracyjnego.

Lista krajów, dla których obowiązek kwarantanny został zniesiony

 • W EuropieAndora
 • Belgia
 • Bułgaria
 • Czechy
 • Dania
 • Estonia
 • Finlandia
 • Francja
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Irlandia
 • Islandia
 • Liechtenstein
 • Łotwa
 • Luksemburg
 • Malta
 • Monako
 • Niemcy
 • Norwegia
 • Polska
 • Portugalia
 • Rumunia
 • San Marino
 • Słowacja
 • Słowenia
 • Szwajcaria
 • Watykan
 • Węgry
 • Włochy
 • Na świecieAustralia
 • Izrael
 • Korea Południowa
 • Nowa Zelandia
 • Singapur

Wjazd z innych krajów

Inne zasady wjazdu obowiązują dla 5 europejskich krajów: Chorwacja, Litwa, Holandia, Szwecja i Cypr. W przypadku osób zaszczepionych i wyleczonych obowiązują te same zasady, co powyżej. W przypadku osób, które wykonały test, oprócz negatywnego wyniku testu wymagana jest 10-dniowa kwarantanna. Bezpłatne badanie jest możliwe po pięciu dniach kwarantanny za pomocą testu PCR lub testu antygenowego.

Wjazd z innych krajów jest możliwy tylko w ramach wyjątków, np. w ramach podróży służbowych. Dalsze informacje można uzyskać w Austriackim Ministerstwie Zdrowia.

Ruch lotniczy i ostrzeżenia o podróżowaniu

Austria zawiesza wszystkie połączenia lotnicze z Brazylią, Republiką Południowej Afryki i Indiami.

Prosimy pamiętać, że nie należy brać pod uwagę jedynie przepisów austriackich, ale także te obowiązujące w danym kraju. W związku z tym zalecamy zasięgnięcie informacji na temat podróży u odpowiednich instytucji krajowych.

Źródło: Informacja prasowa – https://www.austria.info/