Mikroby, które żyją w naszym układzie pokarmowym, wydzielają różne związki – metabolity, które trafiają do krwi i oddziałują na nasz organizm. Dr Tomasz Wypych bada, jak związki te wpływają na układ oddechowy. Szuka metabolitów, które pomagać będą w astmie czy zespole ostrej niewydolności oddechowej (powikłania covidu).

“Kiedy się rodzimy, jesteśmy praktycznie sterylni. Wtedy zaczyna się ekspansja mikrobów, które próbują skolonizować nasz organizm – zwłaszcza układ pokarmowy. Nasze ciało jednak broni się przed tymi mikrobami i zaczyna selekcjonować te, które nie będą mu szkodzić, albo nawet te, które mu się przydadzą. Proces ten modulowany jest przez dietę, czynniki zewnętrzne, mleko matki…” – opisuje dr Tomasz Wypych z Instytutu Nenckiego PAN.

Mikroflora jelitowa jest tak komponowana, by nie była szkodliwa dla gospodarza – zwraca uwagę badacz. Ludzie jednak różnią się między sobą tym, jak korzystne jest działanie ich mikrobiomu. Pytanie więc, jak można z bakterii wyciągnąć to, co dla nas najlepsze.