Początek roku szkolnego skłania rodziców do przemyśleń na temat różnych aspektów życia dzieci, które mogą mieć wpływ na wyniki w szkole. Zjawisko to zbadała firma Juice Plus+, działająca w sektorze zdrowego stylu życia. W ramach prowadzonego przez siebie programu Healthy Starts For Families (HSF), (Zdrowy start dla rodzin) przepytano  8,039 osób dorosłych będących rodzicami z krajów Europy i USA. Pytania dotyczyły 4 aspektów życia: odżywiania, aktywności fizycznej, snu i nawadniania.                              

Odżywianie 

 63% badanych obawia się, że ich dzieci nie spożywają zalecanych ilości składników odżywczych, co może negatywnie wpływać na wyniki w nauce.  Pomimo, że 36% rodziców pakuje dzieciom do plecaków owoce lub warzywa na drugie śniadanie, nie mają pewności, czy przyniesie to oczekiwane skutki. 20% twierdzi, że ich dzieci nie lubią warzyw, podczas gdy 1/5 przyznaje, że przygotowanie zdrowego posiłku na lunch zabiera zbyt wiele czasu. Najbardziej o jakość odżywiania obawiają się rodzice z Hiszpanii, najmniej z USA. Wszyscy uważają, że dzieci jedzą zbyt dużo słodyczy.