Zespół polskich inżynierów i lekarzy opracował unikatowy system wspierający diagnozowanie i leczenie padaczki. Oparte na sztucznej inteligencji i uczeniu maszynowym narzędzie może być szansą na postępy terapeutyczne nawet w najtrudniejszych przypadkach.

Padaczka to jedna z najczęstszych chorób neurologicznych, charakteryzująca się powracającymi napadami powodowanymi przejściowym wyładowaniem bioelektrycznym w mózgu. W Polsce choroba dotyka ok. 400 tysięcy osób, a niemal co trzeci chory zmaga się z jej lekooporną odmianą, co oznacza, że nawet wieloletnie leczenie nie przynosi poprawy stanu zdrowia pacjenta. Zespół pod kierownictwem epileptologa dr. n. med. Piotra Zwolińskiego i cybernetyka płk. dr. inż. Mariusza Chmielewskiego stworzył Neuroterminal – narzędzie dające nadzieję na postępy terapeutyczne pacjentom, u których do tej pory zawodziły wszelkie znane sposoby diagnostyki i terapii.

Przyszłość w cybermedycynie

Neuroterminal to system komputerowej asysty stworzony na potrzeby diagnostyki i terapii padaczki. Jego mózgiem jest robot Ictal – moduł cybernetyczny, który zawiera narzędzia sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego. Po wprowadzeniu danych o pacjencie i przebiegu choroby, komputer w czasie rzeczywistym porówna je z informacjami z obszernej bazy i zaproponuje lekarzowi rozpoznanie oraz możliwe rozwiązania.