Nasze DNA osiągnęło „pełnoletniość”. Dokładnie 18 lat temu, 25 kwietnia 2003 r., ogłoszono ukończenie przełomowego projektu odczytania genomu, czyli zapisu informacji genetycznej organizmu człowieka. Poznaliśmy zapis, który decyduje o większości naszych cech – wyglądzie, upodobaniach, zainteresowaniach, a także predyspozycjach zdrowotnych. Genetyka to element wiedzy o fundamentalnym znaczeniu dla wszystkich obszarów ludzkiej egzystencji. Z okazji Międzynarodowego Dnia DNA, prezentujemy 10 faktów na temat tej stosunkowo młodej dziedziny nauki, która w coraz większym stopniu wpływa na sposób naszego pojmowania życia.

FAKT 1: 600 laboratoriów, 13 lat i 3 miliardy dolarów pochłonęło odczytanie genomu

Dokładnie 18 lat temu, w 2003 r., poznaliśmy wyniki jednego z największych przedsięwzięć współczesnej nauki – Human Genome Project. W trwającym trzynaście lat przedsięwzięciu, obejmującym 600 laboratoriów, uczestniczyli naukowcy z Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii, Chin, Japonii oraz USA. Celem badań było poznanie „instrukcji człowieka” to znaczy odczytanie każdej z trzech miliardów par „liter”, w których zapisana była informacja genetyczna. Na każdą literę zapisu przeznaczono koszt w wysokości jednego dolara, co dało łącznie kwotę w wysokości 2,7 miliarda dolarów[1].

FAKT 2: Tajemnica genomu kryje kompletne informacje o naszym wyglądzie, cechach, zdolnościach i upodobaniach

Wszyscy składamy się z DNA – cząsteczki, zawierającej unikalną dla każdego człowieka informację genetyczną, czyli przekazywaną dziedzicznie recepturę dotyczącą struktury białek budujących organizm. Geny są przekazywane z rodziców na potomstwo i zawierają informacje potrzebne do określenia wszystkich cech warunkujących nasz kolor skóry, włosów, oczu, wzrost, zdolności sportowe i upodobania. Kompletny zapis tych informacji nazywany jest genomem.