Planujecie ślub cywilny i nie wiecie, od czego zacząć jego organizację? Macie wątpliwości, jak dopełnić formalności, ile ślub kosztuje, ale i – na przykład – jakie nazwisko możecie nosić po zawarciu małżeństwa? O podpowiedzi poprosiliśmy naszą ekspertkę Karolinę Dokić-Pietuszko z portalu-katalogu ślubnego PlanujemyWesele.

W Polsce, aby móc zawrzeć związek małżeński w Urzędzie Stanu Cywilnego, spełnić należy kilka  warunków. Część z nich jest oczywista, ale – dla porządku tego mini-kompendium – wymieniamy je.

  1. Należy być pełnoletnim – wyjątkiem są kobiety, które ukończyły 16. rok życia, mogą one uzyskać zgodę sądu. 
  2. Nie można znajdować się w tym czasie w innym związku formalnym.
  3. Ślubu nie dostaną:
  4. rodzeństwo (brat-siostra),
  5. osoby spokrewnione w linii prostej (np. matka-syn),
  6. osoby spowinowacone w linii prostej (np. teściowa i zięć, choć tu prawo zostawia furtkę i umożliwia taki związek małżeński – za zgodą sądu).
  7. osoby w relacji przysposobienia (adoptująca-adoptowana).
  8. Osoby z niedorozwojem umysłowym muszą liczyć na przychylność sądu, a ubezwłasnowolnione w ogóle nie mają możliwości wstąpienia w związek małżeński.
Ślub cywilny w Polsce – fakty, porady, inspiracje
Fot. Materiały prasowe

Gdzie można wziąć ślub cywilny w Polsce?

Chcąc zawrzeć związek małżeński w Urzędzie Stanu Cywilnego, nie musimy kierować się rejonizacją. Para może wybrać dowolny oddział USC w kraju.