Czy życie ma dla ciebie sens? Teraz da się ustalić szybciej niż dotychczas. Okazuje się, że w najbardziej popularnym teście psychologicznym do pomiaru sensu życia, zamiast 20 pytań, czasami wystarczy zadać zaledwie 6 – ustalili badacze z katowickiego wydziału Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej.

Jak poinformowano na stronie SWPS, badacze przeprowadzili analizę psychometryczną Test Sensu Życia („Purpose in Life Test”, PIL) – najczęściej stosowanego w badaniach narzędzia do pomiaru natężenia poczucia sensu życia. Podjęli też próbę oceny jego zastosowania w badaniach psychologii pozytywnej nad mechanizmami dobrego życia. PIL określa subiektywny stan psychiczny konkretnej osoby związany z odczuwaniem podmiotowej satysfakcji z życia. Jego część ilościowa składa się z 20 pozycji, które, zgodnie z tradycyjną teoretyczną interpretacją, dotyczą siedmiu kategorii symptomów, takich jak: cele życia, sens życia, afirmacja życia, ocena siebie, ocena własnego życia, wolność i odpowiedzialność oraz stosunek do śmierci i samobójstwa.

„Podejmując badania chcieliśmy sprawdzić, czy Test Sensu Życia może być konkurencyjny wobec współczesnych miar sensu życia zarówno ze względu na walory psychometryczne, jak i wyjaśnianie mechanizmów dobrego życia – wyjaśnia dr Maciej Januszek, psycholog i współautor badania z katowickiego wydziału SWPS. – Po przeprowadzeniu analiz statystycznych uzyskaliśmy wersję narzędzia zawierającą 6 zamiast 20 pozycji, które wchodzą w skład jednej kategorii symptomów odpornej na wiek, płeć i wykształcenie badanych. Zadaliśmy sobie pytanie, co mierzy to narzędzie po redukcji pozycji testowych i, czy wersja 6-pytaniowa może spełnić swoje zadania w praktyce klinicznej”.