Czy życie ma dla ciebie sens? Teraz da się ustalić szybciej niż dotychczas. Okazuje się, że w najbardziej popularnym teście psychologicznym do pomiaru sensu życia, zamiast 20 pytań, czasami wystarczy zadać zaledwie 6 – ustalili badacze z katowickiego wydziału Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej.

Jak poinformowano na stronie SWPS, badacze przeprowadzili analizę psychometryczną Test Sensu Życia („Purpose in Life Test”, PIL) – najczęściej stosowanego w badaniach narzędzia do pomiaru natężenia poczucia sensu życia. Podjęli też próbę oceny jego zastosowania w badaniach psychologii pozytywnej nad mechanizmami dobrego życia. PIL określa subiektywny stan psychiczny konkretnej osoby związany z odczuwaniem podmiotowej satysfakcji z życia. Jego część ilościowa składa się z 20 pozycji, które, zgodnie z tradycyjną teoretyczną interpretacją, dotyczą siedmiu kategorii symptomów, takich jak: cele życia, sens życia, afirmacja życia, ocena siebie, ocena własnego życia, wolność i odpowiedzialność oraz stosunek do śmierci i samobójstwa.

„Podejmując badania chcieliśmy sprawdzić, czy Test Sensu Życia może być konkurencyjny wobec współczesnych miar sensu życia zarówno ze względu na walory psychometryczne, jak i wyjaśnianie mechanizmów dobrego życia – wyjaśnia dr Maciej Januszek, psycholog i współautor badania z katowickiego wydziału SWPS. – Po przeprowadzeniu analiz statystycznych uzyskaliśmy wersję narzędzia zawierającą 6 zamiast 20 pozycji, które wchodzą w skład jednej kategorii symptomów odpornej na wiek, płeć i wykształcenie badanych. Zadaliśmy sobie pytanie, co mierzy to narzędzie po redukcji pozycji testowych i, czy wersja 6-pytaniowa może spełnić swoje zadania w praktyce klinicznej”.

Jak wyjaśniono w komunikacie SWPS, wersja Testu Sensu Życia składająca się z 6 zamiast 20 pytań może służyć do oceny zmiany poczucia sensu życia w terapii, czyli do mierzenia efektów oddziaływań terapeutycznych niezależnie od ustąpienia objawów depresji i lęku. Poza tym może być przydatna do badania osób starszych, dla których wypełnienie pełnej wersji testu jest problematyczne.

W teście, na drodze analiz usunięto pozycje z kategorii dotyczących śmierci i samobójstwa, odpowiedzialności za podjęte działania oraz oceny siebie. Wykluczone zostały także pozycje o charakterze afektywnym. Naukowcy wykazali, że dzięki takim zmianom, pomiar poczucia sensu życia nie ma związku z lękiem i objawami somatycznymi depresji (np. zaburzeniami snu czy utratą wagi). SWPS zaznacza, że skrócona wersja Testu Sensu Życia jest konkurencyjna wobec bardziej współczesnych miar tego konstruktu.

„Poszukiwanie sensu życia traktowane jest w psychologii pozytywnej jako wskaźnik dobrostanu czy specyficzna postać szczęścia. Takie rozumienie sensu życia stanowi uzupełnienie podejścia klinicznego, koncentrującego się na sytuacjach trudnych czy nawet ekstremalnych i ich konsekwencjach w postaci zaburzeń psychicznych” – tłumaczy koordynator badania, dr Jolanta Życińska, psycholog z katowickiego wydziału SWPS.

W badaniu wzięło udział 426 osób w wieku od 18 do 94 lat, przy czym osoby po 65. roku życia musiały spełnić dodatkowe kryteria doboru, tzn. brak objawów otępienia oraz podjęcie roli społecznej charakterystycznej dla okresu senioralnego (np. przejście na emeryturę, posiadanie wnuków). W badaniach oprócz Testu Sensu Życia wykorzystano Inwentarz Depresji Beck’a oraz Geriatryczną Skalę Oceny Depresji.

Test Sensu Życia J.C. Crumbaugha i L.T. Maholicka, który powstał w latach 60. ubiegłego wieku głównie na potrzeby praktyki klinicznej, jest jednym z najstarszych i najczęściej wykorzystywanych narzędzi do pomiaru poczucia sensu życia. Ze względu na coraz większe zainteresowanie psychologii pozytywnej zagadnieniem sensu życia, narzędzie to cieszy się rosnącą popularnością w badaniach empirycznych.

Pełną informację można znaleźć na stronie.

PAP – Nauka w Polsce
lt/ tot/bsz
Źródło: https://naukawpolsce.pap.pl/