Są tacy uzależnieni od alkoholu, którzy przez bardzo długi czas funkcjonują dobrze pomimo swojej choroby. O szczególnych cechach wysoko funkcjonujących alkoholików opowiada Paweł Walendziak, psychoterapeuta i terapeuta uzależnień z kliniki Patromed w Łodzi.

Zwraca uwagę, że często są to osoby o wysokim statusie społecznym i materialnym. Tę grupę alkoholików, która wcale nie jest mała, bo stanowi nawet 20 proc. uzależnionych od alkoholu, łączy wysoka inteligencja, dzięki której uzależniona osoba jest w stanie sprawnie oszukiwać zarówno siebie, jak i otoczenie.

Dodatkowo, ponieważ wysoko funkcjonujący alkoholicy często mają wysoki status materialny i kapitał w postaci wykształcenia, potrafią się dobrze odżywiać i/lub zażywać odpowiednie suplementy diety, które powodują, że fizyczne skutki nadużywania alkoholu są rozciągnięte w czasie.