Badania pokazują, że choć kobiety i mężczyźni, są świadomi znaczenia wpływu wyglądu na społeczne funkcjonowanie, to kobiety silnej od mężczyzn oceniane są przez pryzmat wyglądu w różnych sferach życia – mówi socjolog dr Julita Czernecka z Uniwersytetu Łódzkiego.

Badaczka jest współautorką książki „Kulturowe koncepcje płci i wieku a postawy kobiet i mężczyzn wobec swego zdrowia i wyglądu”. Publikacja powstała w oparciu o badania realizowane w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego przez zespół badaczek w składzie: Ewa Malinowska, Krystyna Dzwonkowska-Godula, Emilia Garncarek, Julita Czernecka oraz Joanna Brzezińska.

Dr Czernecka podkreśliła, że mimika, gesty, postawa, strój, dodatki czy fryzura przy pierwszym wrażeniu często mówią więcej, niż komunikaty werbalne.