„Świat nigdy nie był jednorodny, ale nierówności pogłębiają się i tworzą konflikty, z którymi często nie umiemy się uporać” – mówił PAP prof. UAM dr hab. Tadeusz Wallas – współprzewodniczący Krajowego Komitetu Organizacyjnego 24. Światowego Kongresu Nauk Politycznych.

Trwający od niedzieli w Poznaniu 24. Światowy Kongres Nauk Politycznych odbywa się pod hasłem „Polityka w świecie nierówności”. Jak wskazał współprzewodniczący Krajowego Komitetu Organizacyjnego Kongresu oraz dziekan Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. UAM dr hab. Tadeusz Wallas – „nierówności to obecnie jeden z największych problemów globalnych”.

„Problemem dzisiejszego świata jest to, że te nierówności się pogłębiają i to zarówno w kontekście relacji między kontynentami, państwami, czy też między poszczególnymi grupami społecznymi w obrębie poszczególnych państw. Nierówności są skutkiem tego, co nazywamy globalizacją, jak i pewnej specyfiki rozwoju dzisiejszej gospodarki kapitalistycznej” – powiedział Wallas.