Nie wszystkie stosowane w psychologii teorie i metody terapii zasługują na miano naukowych. W tej dziedzinie jest wiele pseudonauki, a nawet hochsztaplerstwa – ostrzega Tomasz Witkowski w drugim tomie swojej książki „Zakazana psychologia”.

Witkowski, z zawodu psycholog, od wielu lat piętnuje szerzenie się terapii psychologicznych, których skuteczność jest wątpliwa, a można nawet podejrzewać, że wyrządzają więcej szkody niż pożytku. Założył Klub Sceptyków Polskich, przed kilku laty wydał książkę „Psychomanipulacje”, od lat jest niestrudzonym pogromcą mitów psychologicznych.

Najnowsza jego praca jest drugim tomem wydanej przed kilku laty „Zakazanej psychologii”. Jak pisze autor we wstępie, „książka ta w całości poświęcona jest demaskowaniu twierdzeń, które pod pozorami obietnic i dobrych intencji kryją błędne przekonania, fałsz, żądzę zysku, a czasami wręcz ślepe okrucieństwo”.