Kolejny niezrozumiały dokument z urzędu, zawiła umowa kredytowa, skomplikowana instrukcja obsługi czy ulotka leku, której nie sposób zrozumieć? Wiele tekstów formułowanych jest tak, że trudno odczytać intencje ich autora. Aby usprawnić komunikację, każdy urząd, bank czy operator sieci telefonicznej może skorzystać z Jasnopisu – aplikacji stworzonej przez naukowców z Uniwersytetu SWPS i z Instytutu Podstaw Informatyki PAN, która pozwala pisać prościej i jaśniej.

Wiele razy otrzymałem pismo z urzędu skarbowego, z którego nawet po kilkukrotnej lekturze nie potrafiłem wywnioskować, czy to ja mam zapłacić, czy to mnie zapłacą. Takie problemy dotyczą wielu osób. Zastąpienie trudnych i niezrozumiałych pism urzędowych, monitów z banku prostą polszczyzną to marzenie każdego odbiorcy. Skomplikowane sformułowania i złożone zdania wystarczy zastąpić krótkimi, jasnymi zwrotami – mówi prof. Włodzimierz Gruszczyński, językoznawca z Uniwersytetu SWPS.

Dzięki specjalnym algorytmom Jasnopis bada zrozumiałość przekazu, analizuje formę językową tekstu i ocenia jego trudność w siedmiostopniowej skali, w której jeden to treść najłatwiejsza, a siedem – najtrudniejsza. Za pomocą Jasnopisu można sprawdzić przystępność oraz uprościć treść umowy, regulaminu, pisma urzędowego, instrukcji obsługi, ale również samodzielnie napisanej notatki.

Aplikacja wskazuje trudniejsze fragmenty i proponuje zmiany, dzięki którym przekaz staje się łatwiejszy w odbiorze. Analizuje całe akapity, wychwytuje ich kontekst, nie znaczenie pojedynczych słów – tłumaczy prof. Gruszczyński.

Do tej pory aplikacja działała tylko jako narzędzie dla indywidualnych użytkowników. Teraz jej algorytm może być dostosowany do wymagań branżowych m.in. bankowości, finansów, urzędów, firm farmaceutycznych czy operatorów telefonicznych. Jak podkreśla prof. Włodzimierz Gruszczyński, narzędzie zostało udoskonalone tak, żeby odpowiadać na potrzeby konkretnych użytkowników, zachowując bezpieczeństwo i poufność danych. Jasnopis może też pełnić funkcję wtyczki współpracującej z edytorem tekstu.


Jasnopis łączy nauki humanistyczne z nowymi technologiami. Jako strona internetowa funkcjonuje od 2015 roku, a w styczniu 2019 stał się spółką spin-off Uniwersytetu SWPS. To pierwszy skomercjalizowany projekt naukowy w dziedzinie językoznawstwa. Jasnopis sp. z o.o. działa na bazie prototypu narzędzia, które bada jasność i przejrzystość treści przygotowanych w języku polskim.

***

Uniwersytet SWPS to nowoczesna uczelnia oparta na trwałych wartościach. Silną pozycję zawdzięcza połączeniu wysokiej jakości dydaktyki z badaniami naukowymi spełniającymi światowe standardy. Oferuje praktyczne programy studiów z psychologii, prawa, zarządzania, dziennikarstwa, filologii, kulturoznawstwa czy wzornictwa, dostosowane do wymagań zmieniającego się rynku pracy. Uniwersytet SWPS kształci ponad 17,5 tys. studentów w pięciu miastach: Warszawie, Wrocławiu, Sopocie, Poznaniu i Katowicach. Uczelnia posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w pięciu dyscyplinach: psychologia, literaturoznawstwo, nauki o kulturze i religii, nauki socjologiczne, nauki prawne oraz doktora habilitowanego: nauk społecznych i humanistycznych z psychologii, kulturoznawstwa i prawa.

Tradycją uczelni są cykle otwartych wydarzeń naukowych, popularnonaukowych i kulturalnych. Częstymi gośćmi Uniwersytetu SWPS są światowej sławy naukowcy, znani artyści i przedstawiciele świata mediów. Jako jeden z najlepszych ośrodków psychologicznych w kraju, uniwersytet popularyzuje wiedzę psychologiczną realizując projekty: Strefa Psyche, Strefa Prawa, Strefa Kultur, Strefa Zarządzania i Strefa Designu.

Uniwersytet SWPS od lat dzieli się wiedzą i popularyzuje naukę nie tylko w murach kampusów, lecz także za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz własnych kanałów multimedialnych. We współpracy z partnerami zewnętrznymi organizuje liczne wydarzenia poświęcone wyzwaniom współczesności. Dociera do młodzieży, rodziców i opiekunów, osób zainteresowanych samorozwojem, aktualną wiedzą o człowieku i społeczeństwie, nowymi trendami w nauce, kulturze, biznesie, prawie i designie.