Każdy z nas intuicyjnie stosuje humor do regulowania swoich emocji. Teraz naukowcy całkowicie poważnie chcą sprawdzić, jaki wpływ mają na nas różne jego formy. Czy czarny humor poprawi nasze samopoczucie lepiej niż autoironia? „Chcemy pomóc opracować skuteczne metody terapii m.in. depresji” – mówi dr Anna Braniecka z Uniwersytetu SWPS.

„Każdy z nas stosuje strategie regulacji swoich emocji: tłumimy je, czasem żartujemy z naszych problemów. To działanie automatyczne. Humor przez wiele lat był też stosowany intuicyjnie w różnych podejściach terapeutycznych. Jednak badań na ten temat było niewiele” – mówi PAP dr Anna Braniecka z Uniwersytetu SWPS.

Dopiero niedawno – jak mówi – przeprowadzono dwa badania, które w nowatorski sposób traktują humor jako strategię regulacji emocji. „Pokazują one nie tylko, że humor jest korzystną formą regulowania emocji negatywnych, ale że różne formy humoru mają na nas różny wpływ. To było dla nas przesłanką, aby podjąć ten temat w odniesieniu do osób z depresją. U nich regulacja emocji jest podstawową sprawą, a zaburzenie regulacji emocji jest nawet jednym z kryteriów diagnostycznych depresji” – wyjaśnia rozmówczyni PAP.