Od czego zależy szczęście? Czy możemy być z natury szczęśliwi lub raczej nieszczęśliwi? Czy niektóre wartości wyznawane przez człowieka sprzyjają szczęściu, podczas gdy inne mu nie sprzyjają? Dr Agnieszka Bojanowska z poznańskiego wydziału Uniwersytetu SWPS zbada, czy można się nauczyć być szczęśliwszym.

Badania potrwają trzy lata. Naukowiec poprosi około tysiąca osób o wypełnienie serii kwestionariuszy. Zapyta w nich o szczęście, wyznawane wartości oraz zachowania i cechy badanych.

Następnie badaczka sprawdzi, czy zwiększenie zaangażowania w aktywności związane z wyznawanymi wartościami zwiększa poczucie szczęścia. W eksperymencie weźmie udział 150 osób. Jedna trzecia z nich zostanie przeszkolona, by aktywnie i skutecznie realizować swoje wartości. Kolejne 50 osób będzie uczestniczyć w treningu niezwiązanym z wartościami. Pozostanie 50-osobowa grupa kontrolna. Trzykrotnie w odstępach dwóch miesięcy zespół psychologów zbada wartości, działanie i poczucie skuteczności u badanych oraz ich poczucie szczęścia.