Zarówno schorzenia somatyczne, jak i psychiczne mają wpływ na życie najbliższych krewnych chorego. Badania przeprowadzone w 16 krajach świata wskazują jednak, że problemy psychiczne bardziej stygmatyzują rodzinę pacjenta.

Artykuł na ten temat publikuje pismo “Psychological Medicine”.

Badania przeprowadzono w ramach inicjatywy Światowej Organizacji Zdrowia pt. World Mental Health Survey Initiative, której celem jest ocena rozpowszechnienia chorób psychicznych oraz ich wpływu na społeczeństwa, pacjentów i ich rodziny.