Zachowania agresywne utożsamiane są głównie z przemocą fizyczną oraz wyzwiskami. Nie są one społecznie akceptowane – większość osób potępia ich przejawy jak bicie czy krzyk, ale agresja może przyjmować też formę bierną, z którą spotykamy się nieświadomie na co dzień. Okazuje się, że prawienie fałszywych komplementów, uporczywe milczenie lub ignorowanie drugiej osoby, to nie drobne złośliwości, ale  przykłady przemocy emocjonalnej. Czy bycie niemiłym jest równoznaczne z byciem agresywnym? Jak pasywna agresja wpływa na nasze życie i co możemy z tym zrobić?

Nie każda uszczypliwość czy bycie niesympatycznym to bierna agresja. Jesteśmy tylko ludźmi i zdarza nam się mieć gorszy humor lub kiepski dzień, co nieumyślnie przejawiamy w naszych gestach czy słowach. U podłoża biernej agresji leży złość, która w przeciwieństwie do aktów przemocy fizycznej, nie jest wyrażona wprost. Osoba pasywnie agresywna celowo podejmuje lub unika pewnych działań, aby wywołać negatywne odczucia u swojej ofiary, ale w taki sposób aby nie miała ona oczywistych dowodów świadczących o złych intencjach.

Jak rozpoznać osobę pasywnie agresywną?

Osoby biernie agresywne są na ogół postrzegane jako miłe i życzliwe, ale problem sprawia im wyrażanie negatywnych emocji. Nie potrafią komunikować swojego niezadowolenia czy złości w jasny i prosty sposób, dlatego często sięgają po bardziej wyrafinowane formy – pod pozorem dbania o czyjeś dobro, szkodzą jego samopoczuciu.