Tzw. psychiczna męskość, czyli postrzeganie siebie przez pryzmat cech uznawanych za stereotypowo męskie, jest jednym z czynników wpływających na zwiększoną gotowość do agresji wśród osadzonych kobiet – wynika z badań psycholog dr Magdaleny Bolek-Kochanowskiej z UŚ.

Przeprowadziła je z udziałem 173 kobiet przebywających w zakładach karnych i aresztach śledczych, z których 96 zostało osadzonych z powodu popełnienia przestępstwa z użyciem przemocy.

„Tendencja do przestępczości agresywnej wśród kobiet w ostatnich latach jest wzrostowa. W związku z tym zbadałam różnicę między kobietami osadzonymi za ten typ przestępstwa a innymi osadzonymi. Okazało się, że kobiety z tej pierwszej grupy wykazują wyższą gotowość do agresji we wszystkich jej wymiarach” – powiedziała psycholog z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.