Większość mieszkańców Ghany stanowią dziś chrześcijanie, a praktykowane przez nich obrzędy religijne odbijają specyfikę afrykańskiego kontynentu. Pokazują to badania terenowe prowadzone w tym kraju przez antropolog z UJ, dr Annę Niedźwiedź. „Dla Ghańczyków roztańczony pogrzeb lub msza przy wtórze bębnów to oczywistość” – zaznacza badaczka.

Krakowska uczona spędziła w Ghanie w sumie 9 miesięcy, realizując w latach 2009-2013 projekt naukowy dotyczący tamtejszej społeczności katolików. Plonem pierwszego etapu badań będzie publikacja, nad którą pracuje właśnie dr Niedźwiedź: „Religia przeżywana. Katolicyzm i jego konteksty we współczesnej Ghanie”.

Autorka, specjalistka od antropologii religii, pragnie ukazać zmiany w dziedzinie wierzeń w powiązaniu z gwałtownymi przemianami społecznymi zachodzącymi w całym regionie Afryki Zachodniej.