Wraz z nadejściem upałów niektóre zbiorniki wodne opanowały sinice. Badacze z polskich i litewskich instytucji naukowych gromadzą dane nt. ich zakwitów. Każdy, kto przebywając nad wodą dostrzeże to zjawisko, może przesłać informację i pomóc w tworzeniu specjalnej mapy.

Naukowcy z Instytutu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz ośrodków z Litwy realizują projekt LIFE, którego celem jest zbiór biomasy sinic i przetworzenie jej na produkty wysokiej i niskiej jakości.

Innym celem projektu propagowanie wiedzy nt. zakwitów sinicowych i stworzenie mapy zakwitów. Do jej opracowania mogą się przyczynić wszystkie osoby, które – przebywając nad wodą – zaobserwują to zjawisko, zaznaczą miejsce zakwitu na interaktywnej mapie i wypełnią ankietę dotyczącą zakwitów. Ankieta dostępna jest w trzech językach: polskim, angielskim i litewskim na stronie https://arcg.is/0jqvCn