Nasza technologia na razie jest zupełnie nieprzystosowana do podróży do wnętrza Ziemi. Temperatura i ciśnienie są w środku Ziemi tak wysokie, że nie przetrwałby tam żaden ze znanych nam dotąd materiałów – mówi PAP dr hab. Mirosław Jastrzębski z Instytutu Nauk Geologicznych PAN.

Podczas Pikniku Naukowego nasi goście mogli przekazywać naukowcom pytania. Część z tych pytań zadajemy teraz badaczom. Z pytaniem „Kiedy ludzie dotrą do środka Ziemi?” zwróciliśmy się do geologa dr hab. Mirosława Jastrzębskiego z Instytutu Nauk Geologicznych PAN.

„Bardziej właściwym nie jest pytanie ‘kiedy dotrzemy do środka Ziemi?’, ale ‘czy w ogóle tam dotrzemy?’” – mówi dr hab. Mirosław Jastrzębski. Jak wyjaśnia, środek Ziemi znajduje się w centrum jej metalicznego jądra, mniej więcej 6370 km pod powierzchnią ziemi. A w dotarciu do jądra problemem jest nie tylko gigantyczna odległość, ale też to, że wraz z głębokością ciśnienie i temperatura we wnętrzu Ziemi rosną.