Skały mogą doświadczyć różnorodnych przeobrażeń np. rozpuszczania, rekrystalizacji, powstawania jednych minerałów kosztem innych czy w końcu topienia. Wszystkie te zjawiska związane są ze zmianą warunków, jakich skała doświadcza w swoim otoczeniu – mówi PAP geolog dr hab. Mirosław Jastrzębski.

Podczas Pikniku Naukowego nasi goście mogli przekazywać naukowcom pytania. Część z tych pytań zadajemy teraz badaczom. Z pytaniem: „Czy materia kamienia się zmienia?” zwróciliśmy się do geologa dr hab. Mirosława Jastrzębskiego z Instytutu Nauk Geologicznych PAN.

„Jeśli +kamień+ rozumiemy jako skałę – zespół złożony z minerałów, a +materię+, jako pierwiastki i związki chemiczne o określonym składzie i strukturze, to można powiedzieć, że materia w kamieniu ulega w czasie pewnym zmianom” – mówi PAP geolog prof. Mirosław Jastrzębski.