Możemy próbować rozbić kwark na części składowe, ale na razie nie jesteśmy w stanie wyprodukować energii tak dużych, by to zrobić. Nie wiemy więc jeszcze, czy kwarki w ogóle mają jakieś części składowe – mówi w rozmowie z PAP fizyk cząstek prof. Grzegorz Wrochna.

Podczas Pikniku Naukowego nasi goście mogli przekazywać naukowcom pytania. Część z tych pytań zadajemy teraz badaczom.

Z pytaniem „Co jest drobniejsze od kwarka?” zwróciliśmy się do fizyka cząstek elementarnych prof. Grzegorza Wrochny z Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Świerku.

„Od kwarka mógłby być drobniejszy kawałek kwarka” – żartuje prof. Grzegorz Wrochna. Ale zaraz dodaje: „Nie mamy teorii, która przewidywałaby, że istnieją jakieś składniki kwarków. Nie było potrzeby, aby taką teorię stworzyć, bo dotąd żadne zjawiska fizyczne nie sugerują istnienia takich elementów” – mówi fizyk.

Jak zwraca uwagę prof. Wrochna, kwark nie może istnieć pojedynczo. „One natychmiast muszą się połączyć z innymi kwarkami albo z antykwarkiem” – zwraca uwagę.

Wylicza, że kwarki są kawałkami protonu lub neutronu. Z kolei neutron i proton to składniki jądra atomowego. Jądro zaś jest składnikiem atomów, które są składnikami np. cząsteczek chemicznych… „W górę już tę hierarchię znamy. A w dół, zaczynając od kwarka, jest ciężej” – przyznaje.

„Dotąd nie udało się wyprodukować energii wystarczających do tego, by można było zajrzeć do wnętrza kwarku albo go rozbić” – mówi naukowiec.

Nawet największy na świecie akcelerator, czyli przyspieszacz cząstek, Wielki Zderzacz Hadronów (LHC) po