Dlaczego mamy tak duże trudności z poprawnym używaniem rodzajników określonych i nieokreślonych w językach anglosaskich? Nawet bardzo zaawansowani polscy uczniowie, którzy znają reguły, nie potrafią przełożyć ich na praktykę. Chce to wyjaśnić dr Albertyna Wanda Paciorek z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Badaniom porównawczym zostaną poddane osoby dorosłe posługujące się od urodzenia językiem polskim, angielskim i norweskim. Analizy pokażą, jak mimowolnie przyswajamy sobie \”określoność\”. Poprzez badanie procesów mimowolnych, nieświadomych, naukowcy chcą lepiej zrozumieć, dlaczego proces przyswajania języka obcego tak różni się od nauki pierwszego języka.

Istnieje kilka teorii, które mogą tłumaczyć przyczyny naszych trudności. Po pierwsze, decydujący może być wpływ pierwszego języka – zatem w tym wypadku kłopoty mogą brać się z faktu, że język polski w żaden sposób nie markuje określoności. Rolę tego czynnika podkreślają lingwistyczne teorie generatywne, skupiające się na uwarunkowaniach biologicznych.