Zbrodnia doskonała nie istnieje, tak samo jak nie ma stuprocentowego dowodu zbrodni, genialnych przestępców ani samotnych superdetektywów – mówi prof. Piotr Girdwoyń z Uniwersytetu Warszawskiego, rozprawiając się z popkulturowymi mitami, którymi obrosła kryminalistyka.

Wystąpienie „Kryminalistyka i (pop)kultura” ekspert do spraw kryminalistyki – prof. Piotr Girdwoyń z Katedry Kryminalistyki Uniwersytetu Warszawskiego, zaprezentował podczas konferencji „Jestem z UW”. Była ona częścią Światowego Zjazdu Absolwentów warszawskiej uczelni.

Praca współczesnego kryminologa – mówił prof. Girdwoyń podczas swojego wystąpienia – przypomina nieco pracę archeologa. „Archeolodzy szukają śladów dawnego życia, wykorzystując relacje, dokumenty i znalezione >>skorupy<<. Kryminalistycy znajdujący się na miejscu zdarzenia robią dokładnie to samo, tylko nie w odniesieniu do wydarzeń sprzed 300-400 tys. lat, ale tego, co wydarzyło się przedwczoraj. Tak naprawdę metody, sposób myślenia, działania są bardzo podobne” – zauważył prof. Girdwoyń.