Podczas gdy zachowanie agresywne jest dość oczywiste i łatwe do zaobserwowania, o zachowaniach pasywno-agresywnych wiemy raczej niewiele. Pasywna agresja to manipulacyjna forma agresji, która nie jest bezpośrednia i łatwo jej zaprzeczyć. To pośredni sposób radzenia sobie z gniewem, który często prowadzi do wielu problemów w twoim związku. Jeśli wejdzie do kanonu zachowań twojego partnera lub/i twoich na stałe, relacja jest poważnie zagrożona.

Zachowanie pasywno-agresywne to pośredni sposób wyrażania negatywnych emocji. Nie okazujesz ich bezpośrednio – zamiast otwarcie mówić o swoim gniewie lub potrzebach, wyrażasz je w bierny sposób, poprzez konkretne słowa, czyny, reakcje. W tego typu zachowaniach wrogość jest ukryta i trudno ją udowodnić. To coś, co odczuwasz boleśnie, ale często nie umiesz zdefiniować, co właściwie między wami się wydarzyło.

Jak rozpoznać zachowanie pasywno-agresywne