Seniorów w krajach europejskich częściej niż ludzi młodych i w średnim wieku spotyka samotność, informują naukowcy z Uniwersytetu Sydney[1]. Jak możemy wspierać starsze osoby i budować z nimi więzi? W Międzynarodowy Dzień Przyjaźni, który przypada na 30 lipca, warto podkreślić, jak istotne są w życiu ludzi relacje. Stowarzyszenie mali bracia Ubogich przeciwdziała temu problemowi poprzez wolontariat towarzyszący i akcje takie jak Wakacje jednego dnia. W ramach nich wolontariusze regularnie spotykają się z osobami starszymi. Długoletni wolontariat pozwala na wytworzenie unikalnych znajomości z podopiecznymi, które często przeradzają się w przyjaźnie.

  • Samotność w krajach europejskich częściej dotyka osoby starsze niż ludzi młodych i w średnim wieku. Tak wynika z metaanalizy naukowców z Uniwersytetu Sydney, która pokazała, jak kształtuje się problem samotności w różnych grupach wiekowych.
  • 30 lipca obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Przyjaźni, który przypomina, jak ważne są więzi międzyludzkie.
  • Trwa akcja Wakacje jednego dnia, Stowarzyszenia mali bracia Ubogich, w ramach której organizowane są wycieczki dla samotnych seniorów.

Samotność to rosnący problem, z którym zmaga się obecnie około jedna trzecia ludzi, przy czym jedna osoba na 12 jest dotknięta w sposób poważny[2]. Seniorzy z różnych powodów nie mają obok siebie bliskich, dzieci czy wnuków. Przez to może brakować im relacji, z których inni czerpią szczęście i w których szukają pocieszenia w gorszy dzień. Wpływa to negatywnie na ich samopoczucie. Takimi osobami opiekują się wolontariusze Stowarzyszenia mali bracia Ubogich, którzy organizują seniorom wycieczki w ramach akcji Wakacje jednego dnia. Umożliwiają podopiecznym skorzystanie z pięknej pogody i przerwanie rutyny.

Radość z prostego bycia razem