Blisko 60 000 artystów i artystek w Polsce. Najnowsza publikacja prof. Doroty Ilczuk z zespołem badaczy, skupionych w Centrum Badań nad Gospodarką Kreatywną SWPS Uniwersytetu Społecznohumanistycznego, dostępna bezpłatnie w wersji elektronicznej na bit.ly/policzoneipoliczeni.

„Policzone i policzeni. Artystki i artyści w Polsce. Około 60 tysięcy osób. To nie jest duża grupa zawodowa. W potocznym wyobrażeniu artystów wydaje się być więcej. Wpływa na to powszechnie występujące w tej grupie zjawisko wielozawodowości, której współczynnik 2,5 oznacza, że grupa ta szacowana jest na około 2,5 raza większą, nawet na 150 tysięcy osób. Prawda, że to ciekawe? Jeśli chcecie się Państwo dowiedzieć więcej na temat tego jak żyją i zarabiają polscy artyści, jak sami oceniają swoją sytuację i czy oczekują stworzenia systemu uprawnień związanych ze specyfiką pracy artystycznej, koniecznie przeczytajcie tę książkę”. – zachęca prof. dr hab. Dorota Ilczuk.

Publikacja „Policzone i policzeni. Artyści i artystki w Polsce” przedstawia krok po kroku kolejne fazy i wyniki pierwszego w historii powojennej Polski, badania mającego na celu oszacowanie wielkości środowiska artystycznego, z uwzględnieniem grup zawodowych związanych z następującymi branżami: sztuki wizualne, architektura, muzyka, teatr, taniec, film, literatura oraz twórcy ludowi. Pionierskie przedsięwzięcie badawcze, nie podjęte wcześniej w takim zakresie w żadnym ośrodku naukowym bądź statystycznym, połączono z jednoczesnym rozpoznaniem sytuacji zawodowej i opinii tej grupy społecznej.