Pracoholikowi często towarzyszy lęk związany z realizacją zadań zawodowych, a entuzjasta pracy ma ze swoją pracą związane pozytywne emocje – uważają polscy psycholodzy, który prowadzili badania nad pracoholizmem.

Pracoholizm nie jest związany z wymiarem czasu poświęcanego na pracę ani pozytywnym zaangażowaniem w wykonywane zajęcia. Badania, kierowane przez dr Kamilę Wojdyło z Uniwersytetu Gdańskiego pokazują, że uzależnienie od pracy ma cztery wymiary i żaden z nich nie pokrywa się z wiedzą powszechną.

O badaniach poinformowano w komunikacie SWPS. Wczesna diagnoza pracoholizmu może uchronić firmy przed nagłym spadkiem efektywności pracowników oraz nieobecnościami w pracy wywołanymi złym stanem zdrowia.

W badaniach postanowiono sprawdzić, co jest częścią składową pracoholizmu, aby ułatwić firmom i uzależnionym walkę z tym problemem. Określono cztery aspekty ściśle związane z pracoholizmem. Wśród nich są obsesyjne pożądanie pracy (silna potrzeba pracowania), a także podnoszenie własnej oceny poprzez ciągłą pracę. Kolejnymi czynnikami warunkującymi pracoholizm są oczekiwanie na redukcję negatywnych emocji i regenerację oraz wyznaczanie sobie nierealistycznie wysokich standardów i poczucia trwałego niepowodzenia w czasie ich realizacji.

Jak zapewniają badacze, należy odróżnić pracoholizm od entuzjazmu do pracy. \”Jak pracoholikowi często towarzyszy lęk związany z realizacją zadań zawodowych, przygnębienie czy gorszy stan zdrowia, tak entuzjaście pracy towarzyszą pozytywne emocje i konstruktywny styl pracy\” – komentuje uczestnik badań, dr Jacek Buczny ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Sopocie,.

Psycholog zapewnia, że z punktu widzenia pracownika zdiagnozowanie pracoholizmu może być początkiem naprawy niewłaściwego stylu pracy, który związany jest z neurotycznym perfekcjonizmem i obsesją pracy. \”Wysokiemu natężeniu pożądania pracy towarzyszy depresja, gorszy stan zdrowia psychicznego i fizycznego oraz wypalenie zawodowe\” – dodaje badacz.

Psycholog wyjaśnia, że na razie nie są znane systematyczne badania dotyczące skutecznych metod leczenia pracoholizmu. \”Terapeuci w Polsce i zagranicą stosują różne techniki psychoterapeutyczne, które mają na celu między innymi poznanie i zmianę przekonań pracoholików dotyczących pracy – mówi dr Buczny. – W koncepcji pożądania pracy czynnikiem prowadzącym do uzależnienia od pracy jest między innymi niestabilna i zaniżona samoocena, której efektem jest neurotyczny perfekcjonizm. Działania terapeutyczne bazujące na tej teorii mogłyby zatem koncentrować się, po pierwsze, na wsparciu samooceny klientów, a po drugie, na redukcji nierealistycznych standardów i łagodzeniu przymusu ich osiągania. W tych działaniach istotne będzie indywidualne podejście do klienta i problemów przez niego zgłaszanych\”.

Badania zostały realizowane w ramach projektu kierowanego przez dr Kamilę Wojdyło z Uniwersytetu Gdańskiego. Wyniki zostały opublikowane w 2013 roku w \”Basic and Applied Social Psychology\”.

PAP – Nauka w Polsce

lt/ agt/

Źródło: https://naukawpolsce.pap.pl/