Pracoholikowi często towarzyszy lęk związany z realizacją zadań zawodowych, a entuzjasta pracy ma ze swoją pracą związane pozytywne emocje – uważają polscy psycholodzy, który prowadzili badania nad pracoholizmem.

Pracoholizm nie jest związany z wymiarem czasu poświęcanego na pracę ani pozytywnym zaangażowaniem w wykonywane zajęcia. Badania, kierowane przez dr Kamilę Wojdyło z Uniwersytetu Gdańskiego pokazują, że uzależnienie od pracy ma cztery wymiary i żaden z nich nie pokrywa się z wiedzą powszechną.

O badaniach poinformowano w komunikacie SWPS. Wczesna diagnoza pracoholizmu może uchronić firmy przed nagłym spadkiem efektywności pracowników oraz nieobecnościami w pracy wywołanymi złym stanem zdrowia.