Idea zero waste niesie ze sobą przemyślane wybory, odwrót od konsumpcjonizmu i troskę o środowisko. W praktyce hasło to oznacza zmianę stylu życia i konsekwentne drobne działania, które przyczyniają się m.in. do ograniczania marnotrawstwa żywności. Poniżej krótki przewodnik, jak stać się bardziej eko oraz wprowadzić idee zero waste w życie.

Coraz większa część z nas jest świadoma, że postawa konsumpcjonistyczna stanowi ogromne zagrożenie dla Ziemi. Filozofia zero waste (pol. zero odpadów) ma na celu zmianę stylu życia, czyli całościowego przebudowania codziennych zwyczajów i systemu wartości. W idei tej stosuje się praktyki naśladujące naturalne cykle zachodzące w przyrodzie, a każdy produkt w miarę możliwości powinno się ponownie wykorzystać. Dzięki temu odpady nie są składowane na wysypiskach lub spalane w spalarniach (ewentualnie tylko ich bardzo małe ilości). Najważniejsza zasada zero waste (3R) opiera się na hasłach: reduce, reuse i recycle, czyli redukcji, ponownym wykorzystaniu i recyklingu. Istotny dla tej idei jest minimalizm, a więc świadoma rezygnacja z wielu zbędnych produktów. Rzeczy oddawane są do recyklingu, naprawiane i używane przez innych ponownie. Zero waste oznacza też ograniczenie strat żywności, poprzez wybieranie surowców pojedynczych np. samotnych bananów, nieidealnych oraz wykorzystywanie produktów o krótkiej dacie ważności.

Według badań najwięcej żywności wyrzucają:

─ gospodarstwa domowe (42%), gdzie wyrzucenia 2/3 tej ilości można by uniknąć. Najczęstszą przyczyną wyrzucania żywności jest brak wiedzy konsumentów na temat przyczyn, jak i skutków marnotrawienia produktów żywnościowych,