Miejskie tereny zielone odgrywają ważną rolę w łagodzeniu letnich upałów i ochronie bioróżnorodności. Dlatego miasto Wiedeń zapewnia obecnie wsparcie finansowe na zazielenianie fasad miejskich, dachów i dziedzińców budynków dotacją w wysokości od 3.200 do 20.200 euro.

Zazielenianie budynków odgrywa szczególnie ważną rolę w gęsto zabudowanych obszarach miasta, gdzie tworzenie nowych parków często nie jest już możliwe. Miasto Wiedeń wspiera teraz inicjatywy związane z zazielenianiem fasad, dachów i dziedziców w dwojaki sposób: poprzez wiedzę fachową oraz poprzez dofinansowanie. Wstępnego doradztwa w zakresie odpowiednich systemów sadzenia i doboru roślin udziela Umweltberatung Wien w imieniu magistratu. Eksperci z urzędu miasta wspierają koordynację zezwoleń. Zielone dachy są dotowane do 20.200 euro, zielone fasady od strony ulicy do 5.200 euro, a zazielenianie dziedzińców do 3.200 euro. Usługi doradcze i planistyczne również kwalifikują się do finansowania w tych ramach.

© Stadt Wien/ Fürthner

Ekologia i oszczędność na kosztach klimatyzacji

„Zazielenianie budynków to nie tylko piękny widok, to raczej skuteczny środek przeciwko letniemu przegrzewaniu się miasta”, podkreśla członek zarządu miasta ds. klimatu, Jürgen Czernohorszky. „Dzięki zacienianiu i parowaniu mają one pozytywny wpływ na mikroklimat i pozwalają na oszczędności w energochłonnych systemach klimatyzacyjnych w budynku. Rośliny mają działanie izolacyjne, a także wiążą kurz i CO2”, dodaje Czernohorszky.