„Rozwiązania są w przyrodzie” – tak brzmi hasło tegorocznego Międzynarodowego Dnia Różnorodności Biologicznej, który obchodzimy 22 maja. W tym roku patrzymy na środowisko przez pryzmat pandemii COVID-19, która, jak nic innego, pokazała nam na nowo wartość różnorodności biologicznej. To w niej tkwi potencjał rozwiązań problemów, z którymi boryka się dziś ludzkość. 

Czym właściwie jest różnorodność biologiczna? 

Zgodnie z Konwencją o różnorodności biologicznej to zróżnicowanie wszystkich organizmów żywych, występujących w ekosystemach i zespołach biologicznych, których są częścią. Dotyczy to różnorodności genów, gatunków i ekosystemów.  

Zatem różnice w umaszczeniu kotów, kształtach skrzydeł owadów, zakrzywieniu ptasich dziobów, barwie i zapachu kwiatów – to wszystko różnorodność biologiczna. Cały wachlarz gatunków roślin i zwierząt, które spotykamy spacerując po lasach i łąkach, a których często nawet nie dostrzegamy, tworzy niedoceniane przez nas na co dzień bogactwo.