Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych na mocy rezolucji przyjętej w 2009 roku ustanowiło 22 kwietnia Międzynarodowym Dniem Ziemi (International Mother Earth Day). Temat przewodni Dnia Ziemi 2021 to „Przywróćmy naszą Ziemię” (Restore Our Earth). Koncentruje się on przede wszystkim na naturalnych procesach, a w tym kontekście promocji zielonych technologii i innowacyjnego myślenia, prowadzących do przywrócenia światowych ekosystemów, a przez to przyczynieniu się do walki z postępującym zmianami klimatu.

Już po raz drugi obchodzimy Dzień Ziemi w czasie, gdy doświadczamy przerażających skutków pandemii COVID-19. Doświadczenia te każą nam skupiać się na naszym zdrowiu i bezpieczeństwie. Musimy sobie uświadomić, że nasze zdrowie zależy od zdrowia całej Ziemi. Im zdrowsze są ekosystemy, tym zdrowsi są mieszkańcy naszej planety. Według Światowej Organizacji Zdrowia ochrona ekosystemów jest najlepszą rzeczą, jaką możemy zrobić, aby zapobiec przyszłym pandemiom.

Doświadczenia pandemii COVID-19 uczą nas, jak silne są związki ludzkości z naturą. Patogen, najprawdopodobniej przenoszony przez dzikie zwierzęta, zainfekował kilkadziesiąt milionów ludzi, spowodował śmierć ponad miliona z nich, wywołał niepowetowane straty gospodarcze i zmusił świat do ponoszenia ogromnych kosztów walki z pandemią. Uwidoczniła ona zdumiewająco jasno, jak bardzo życie ludzi zależy od środowiska naturalnego i jaka jest skala zagrożenia naszego zdrowia w wyniku utraty i degradacji ekosystemów. Ograniczanie przestrzeni przez nie zajmowanych i niszczenie ich dzikości powoduje, że wchodzimy w coraz bliższy kontakt z innymi gatunkami, które mogą przenosić na nas choroby.