48 proc. Polaków czuje się dobrze poinformowanych o zagrożeniach dla środowiska naturalnego. Zaskakująco niski wynik – 23,5 proc. – uzyskali Szwedzi – wynika z międzynarodowego badania PASSION.

Projekt PASSION to międzynarodowe partnerstwo akademickie dla zrównoważonego rozwoju (ZR) i innowacji społecznych (IS). Polską stronę reprezentuje uczelnia Collegium Civitas z Warszawy.

Naukowcy przeprowadzili badanie techniką CAWI na reprezentatywnej próbie osób 18–45 lat (N = 2502) w Grecji, Polsce, Portugalii, Szwecji i Wielkiej Brytanii. Respondentów zapytano o postawy, zachowania i dylematy prośrodowiskowe. Wynika badania wskazują, że we wszystkich badanych krajach rośnie poziom subiektywnego odczucia, że w najbliższym otoczeniu pojawia się coraz więcej informacji o problemach dotyczących środowiska naturalnego.