Dwuletnie dziewczynki mają bogatszy zasób słów niż chłopcy. Dzieci zwykle najpierw uczą się rzeczowników, które stanowią ok. 65 proc. słownika polskich dwulatków – wykazali naukowcy UJ. Ich badanie pokazało też, że zasób słów polskich dwulatków może być uboższy niż amerykańskich.

Do określania zasobu słów, którymi posługują się dzieci między 18. a 35. miesiącem życia, badacze wykorzystali Dziecięcą Skalę Rozwoju Językowego (Language Development Survey). Jest to lista 310 słów, na której rodzice zaznaczają te wyrazy, których dzieci używają spontanicznie. Międzynarodowe badanie, w którym uczestniczyli badacze z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, było pierwszym przeprowadzonym z użyciem polskiej wersji tego narzędzia.

Wyniki uzyskane przez polskie dzieci porównano z wynikami dzieci amerykańskich.