Im młodsze osoby, tym łatwiej im odnaleźć się w świecie VR – wykazało badanie przeprowadzone przez naukowców z Ośrodka Przetwarzania Informacji PIB na przedstawicielach dzieci i dorosłych.

Wirtualna rzeczywistość (VR) to wciąż zjawisko niszowe, którego wpływ na percepcję i funkcjonowanie nie został zbadany na szeroką skalę. Naukowcy z OPI BIP zajęli się tym tematem i sprawdzili, jak na styczność z VR reagują dzieci i osoby dorosłe, a także wyciągnęli wnioski na temat różnic w podejściu dwóch grup do tego obszaru technologii.

Próba odbyła się na 7 dostępnych na rynku aplikacjach wykorzystujących technologię VR. Zbadano grupę 18 osób w wieku 20-55 lat i 8 dzieci w wieku 7-12 lat. Badanie jednej osoby trwało ok. godzinę. W sumie w projekcie wzięło udział 18 osób w wieku 20-55 lat oraz 8 dzieci w wieku 7-12 lat. W skład zespołu naukowego weszli badacze z Laboratorium Interaktywnych Technologii w OPI BIP: Zbigniew Bohdanowicz, Jarosław Kowalski, dr Paweł Kobyliński, Daniel Cnotkowski, dr Agata Kopacz i dr Cezary Biele.